Yetişkinlere Yönelik Hızlı Okuma Eğitimi


Eğitiminin Amacı

Bilginin en hızlı alındığı yöntem olan okumanın hızlanması, hızlı okuma yaparken zihinsel esnekliğinizi artırmak, hızlı kavramanın sağlanması, etkili okumayla odaklanmanın artması, alınan bilgilerin transfer edilerek hayatla entegrasyonunun sağlanması, neden sonuç ilişkilerini hızla kurarak okuma ve düşünme örgülerini kolaylıkla ve çeviklikle çözmek. E-mail okumanın hızlanması, kavrama artışının sağlanması.

Eğitimin Kapsamı

Göz ile beyin arasındaki sinirlerin, göz ile kulak arasındaki sinirlerden 25 kat daha hızlı hareket ettiğini biliyor muydunuz? O halde neden en az 10 saat süren bir çalışmayı en fazla 1-2 saatte bitirmeyesiniz?

“Hızlı Gör! Beyne Hızlı İlet! Hızlı Analiz Et!”

Öğrenmek, bilgi birikimini artıran, kapasiteyi genişleten, beynin bağlantı kurmasını geliştiren ve hücrelerarası bilgi transferini hızlandıran ve değerinizi ifade edebilmenizi sağlayan bir yapılanmadır. Ömür boyu bilgi birikiminin %70’i okuyarak kazanılır.

Hızlı Okuma eğitimi almamış bir insan, kelime kelime okur, içten seslendirir, gözü metin üzerinde yavaş kayar ve uzun duraklamalar yapar. Göz yavaş çalışır ama beyin çok hızlı çalışır. Gözün hızı ile beynin okuma merkezinin hızı arasındaki uyumsuzluk anlama dağınıklığına ve tekrar tekrar başa dönmemize yol açar.

Eğitimin Sağladığı Faydalar

Hızlı okuma eğitimi ; süratli görmeye, görme çevikliğine, okurken göze, ritmik bakış kazandırmaya ve bütün bunlara bağlı olarak göz ve beyin arasında “hızlı görme, beyne hızlıca iletme, analiz ve sentez, kavrama” ilişkilerindeki uyumu sağlamaya yönelik bir dizi teorik anlatım ve uygulamalı çalışmalarla hızlı okuma ve anlama düzeyi artar.

Okuma becerilerinin iyileştirilmesi (hızlandırılması ve anlam becerisinin artışı) yalnızca iş hayatında değil sosyal hayatta da gelişme sağlayacaktır.

Emailleri hızlıca okuyup, işinizi ve zamanınızı daha etkin kullanmanız sağlanır.

Eğitim süresi

Yetişkinlerle ‘Hızlı Okuma’ çalışmaları 10 saatlik paket programlar şeklinde olup haftada bir ya da iki gün 2 saat şeklinde çalışma yapılmaktadır. Minimum 10 saatlik ders önerilmektedir.
Kişisel yetkinliklere göre ders planlaması yapılmaktadır.

Çocuklar İçin Hızlı Okuma Eğitimi

Mind On Metotla ‘Çocuklar İçin Hızlı Okuma’ eğitimi ile 7-12 yaş aralığındaki çocukların hızlı okuması, okuduğunu anlaması, anladığını yorumlaması, aynı zamanda dikkat süresinin artışı hedeflenerek algılamasının güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Sınavlara Hazırlananlar İçin Hızlı Okuma Eğitimi

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsemesi hedeflenmektedir.

YKS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

YKS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsenmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimle öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri ile soruların doğru cevaplarını hızlıca fark etmek, okumanın hızlanması, işlem hatalarının azaltılması, dikkat süresinin gelişmesi sağlanarak doğru cevap sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Read more
LGS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

LGS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitimi ile 6. 7.8. sınıf öğrencilerinin sınavlara daha dikkatli hazırlanması, sınav süresini etkin değerlendirebilmesi, doğru okuma becerisinin artırılarak “okunan metnini kendi zihnine göre değil metne göre anlaması” amaçlanmaktadır.

Read more
Call Now Button