Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama

Eğitiminin Amacı

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitimi ile 11- 14 yaş 15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin sınavlara dikkatli hazırlanması, sınav süresini etkin değerlendirebilmesi, doğru okuma becerisinin artırılarak “okunan metni zihnine göre değil metne göre anlaması” amaçlanmaktadır.

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsemesi hedeflenmektedir.

Bu eğitim sonunda öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri ile soruların doğru cevaplarını hızlıca fark etmek, okumanın hızlanması, işlem hatalarının azaltılması, dikkat süresinin gelişmesi sağlanarak doğru cevap sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Kapsamı

11- 14 yaş ve 15-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik hızlı okuma ve algılama eğitiminde kullanılacak okuma materyalleri ile çocukların aynı zamanda hedef bilincinin artırılması da amaçlanmaktadır.

Sınavlarda bilgi sahibi olan ancak süreyi verimli değerlendiremeyen öğrenciler hak ettikleri sonucu alamamaktadır. Bilgi sahibi olan ancak soruyu soran kilit kelimeleri fark etmeyen ya da metni doğru yorumlamayan öğrencilere farkındalık çalışması yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile öğrencilerin hızlı okuma ve anlama becerisinin gelişimi ile sınavlarda doğru cevapların artması, yanlış cevapların azaltılması, metni okurken anlam çerçevesinin kısa sürede bulunması ve sınav süresinin daha verimli değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim süresi

LGS (Lise Giriş Sınavı) ya da YKS (Yükseköğretim Kurumlar Sınavı) için yapılan ‘Hızlı Okuma’ çalışmaları, 10 saatlik paket programlar şeklinde olup haftada bir ya da iki gün 2 saat şeklinde yapılmaktadır. Minimum 10 saatlik ders önerilmektedir. Öğrencinin kişisel yetkinliğine göre ders planlaması yapılmaktadır.

Çocuklar İçin Hızlı Okuma Eğitimi

Mind On Metotla ‘Çocuklar İçin Hızlı Okuma’ eğitimi ile 7-12 yaş aralığındaki çocukların hızlı okuması, okuduğunu anlaması, anladığını yorumlaması, aynı zamanda dikkat süresinin artışı hedeflenerek algılamasının güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Yetişkinlere Yönelik Hızlı Okuma Eğitimi

Bilginin en hızlı alındığı yöntem olan okumanın hızlanması, hızlı okuma yaparken zihinsel esnekliğinizi artırmak, hızlı kavramanın sağlanması, etkili okumayla odaklanmanın artması, alınan bilgilerin transfer edilerek hayatla entegrasyonunun sağlanması, neden sonuç ilişkilerini hızla kurarak okuma ve düşünme örgülerini kolaylıkla ve çeviklikle çözmek. E-mail okumanın hızlanması, kavrama artışının sağlanması.

YKS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

YKS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsenmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimle öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri ile soruların doğru cevaplarını hızlıca fark etmek, okumanın hızlanması, işlem hatalarının azaltılması, dikkat süresinin gelişmesi sağlanarak doğru cevap sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Read more
LGS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

LGS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitimi ile 6. 7.8. sınıf öğrencilerinin sınavlara daha dikkatli hazırlanması, sınav süresini etkin değerlendirebilmesi, doğru okuma becerisinin artırılarak “okunan metnini kendi zihnine göre değil metne göre anlaması” amaçlanmaktadır.

Read more
Call Now Button