MIND ON METOT ile hızlı okumayı, öğrenmeyi kolaylaştırın!

Doğru ve hızlı görme

Dikkat ve konsantrasyon artışı

Kelime bilgisi artışı (Pasif kelime dağarcığını aktifleştirmek)

Bütüncül ve analitik algı gelişimi

MIND ON METOT

Çocuğunuzun öğrenme organizasyonunda düzenleme, öğrendiği bilgileri doğru işleme ve hatırlama, serbest çağrışımlarla diğer bildikleriyle birleştirme, kategorik düşünme, çevresindeki diğer uyaranları fark ederken kendi olduğu durumu da içselleştirebilmesi gibi pek çok farklı öğrenme şeklini destekleyen bir programdır

caliscalis
 1. Hızlı Okuma ile okuma becerisinde gelişme (akıcı okuma, anlamanın gelişmesi, kavrama artışı)
 2. Dikkat ve konsantrasyon artışı
 3. Merkezi sınavlarda maksimum doğru cevap, akademik başarı artışı
 4. Alternatif düşünme becerisinde gelişme
 5. Kolay öğrenme ve algılama
 6. Görsel koordinasyonun gelişmesi

Görsel Koordinasyonda, beyin, göz ve el koordinasyonun eşgüdümlü hale getirmeye çalışmaktayız. Elbette, mümkün olan şekliyle, çünkü beynimiz gerçekten çok hızlı işlem yapıyor. ( Saniyede 1027 veriyi işliyor, trilyonda 12 sıfır olduğunu hatırlarsak işlem kapasitesinin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz) Göz ise nesne ve simgeleri görüntüleyerek beyne gönderiyor. Bir aracı gibi işlev gören gözümüz görüntüyü ışık hızıyla algılıyor yani saniyede 300.000 km’lik bir hızla. Dolayısıyla bir nesnenin ya da sembolün algılanması sırasında, hızlıdan yavaşa doğru; beyin- göz- el sıralaması geçerli oluyor. Çalışmalarımızda çocuklarımızın özellikle hızlı görmesi ve beynin anlamlandırma sürelerini kısaltmaya, yazma becerilerini hızlandırmaya yönelik uygulamalar da yapıyoruz. Özellikle 6-13 yaş aralığındaki çocuklarda beyin hücrelerinin birbiriyle bağlantı kurma sayısının çok hızlı arttığı dönemlerdendir. 13 yaşından büyük olanlarda ise ivmesi azalmakta ancak 18 yaşına kadar devam etmektedir. İlköğretimde okuma, yazma ve aritmetik alanlarındaki temel konularda sağlanan başarı çocuğun tüm hayatı boyunca artarak devam edecektir.

Eğer

Çocuğunuzda aşağıdaki yazılanlardan birkaçı varsa mutlaka eğitimle desteklenmesi gerekir.

aklihavada
 • Çocuğum okuduğunu anlamıyor, ben okursam anlıyor
 • Kelimeleri yanlış okuyor, harf ekliyor ya da çıkartıyor
 • Çok yavaş okuyor, sınavları vaktinde yetiştiremiyor
 • Sınavlarda dikkatsizlikten bildiği soruyu yapamıyor.
 • Ödevlerini yaparken çok zorlanıyor ve uzun sürede bitirebiliyor.
 • Ders başına oturtamıyorum.
 • Cümleye küçük harfle başlıyor, cümle arasında büyük harf kullanıyor.
 • Bazı kelimelerde harfleri eksik yazıyor.
 • Sağını solunu karıştırıyorsa, saatleri öğrenmekte zorluk yaşıyorsa
 • Yönerge takibinde zorlanıyor ve dikkati başka alanlara kayıyorsa
 • LGS (Lise Geçiş Sınavı/YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) gibi merkezi sınavlara hazırlanıyorsa
Call Now Button