LGS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

LGS İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

LGS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitimi ile 6. 7.8. sınıf öğrencilerinin sınavlara daha dikkatli hazırlanması, sınav süresini etkin değerlendirebilmesi, doğru okuma becerisinin artırılarak “okunan metnini kendi zihnine göre değil metne göre anlaması” amaçlanmaktadır. Zaman farkındalığı gelişen öğrenci, değişken soru tiplerini nasıl daha kolay okuyacağının da farkındalığına ulaşacaktır.

LGS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsenmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitim sonunda öğrencilerin sınavlardaki süreyi etkin değerlendirme, sınav taktikleri ile soruların doğru cevaplarını hızlıca fark etmek, okumanın hızlanması, işlem hatalarının azaltılması, dikkat süresinin gelişmesi sağlanarak doğru cevap sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Kapsamı

6. 7. 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS için ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitiminde kullanılacak okuma materyalleri ile öğrencilerin aynı zamanda hedef bilincinin artırılması da amaçlanmaktadır.

Sınavlarda bilgi sahibi olan ancak süreyi verimli değerlendiremeyen öğrenciler hak ettikleri sonucu alamamaktadır. Bilgi sahibi olan ancak soruyu soran kilit kelimeleri fark etmeyen ya da metni doğru yorumlamayan öğrencilere farkındalık çalışması yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile öğrencilerin hızlı okuma ve anlama becerisinin gelişimi ile sınavlarda doğru cevapların artması, yanlış cevapların azaltılması, metni okurken anlam çerçevesinin kısa sürede bulunması ve sınav süresinin daha verimli değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim süresi

LGS (Lise Giriş Sınavı) için yapılan ‘Mind on Metotla Anlayarak Hızlı Okuma’ eğitimleri; 10 saatlik paket programlar şeklinde olup grup çalışmalarında haftada bir defa 2 saat, bireysel çalışmalarda haftada iki gün 1 saat şeklinde yapılmaktadır. Dersler; bireysel çalışmalarda öğrencinin kişisel yetkinliğine göre, grup çalışmalarında grup dinamiğine göre ders içerikleri planlanmaktadır. Minimum 10 saatlik ders önerilmektedir.

Eğitimler online ya da ofis ortamında yapılmaktadır. Grup eğitimini aynı yaş grubundan veliler de oluşturup bizden eğitim talep edebilir. Eğitime katılacak kişi sayısı maksimum 8 kişidir.

Kolaylık ve sevgiyle

Öznur Karaeloğlu

Call Now Button