Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Eğitiminin Amacı

Mind On Metotla ‘Çocuklar İçin Hızlı Okuma’ eğitimi ile 7-12 yaş aralığındaki çocukların hızlı okuması, okuduğunu anlaması, anladığını yorumlaması, aynı zamanda dikkat süresinin artışı hedeflenerek algılamasının güçlenmesi amaçlanmaktadır.

Çocuklar İçin Hızlı Okuma eğitiminde; çocukların ilk okuma hızı ile eğitim sonundaki anlama ve okuma hızının 2 ya da 3 kat artırılması sağlanır.

Eğitimde, çocukların okuma becerilerini geliştirecek çok sayıda eğlenceli oyun ve etkinlikler bulunmaktadır.

Eğitimin Kapsamı

7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hızlı okuma ve anlama eğitiminde kullanılacak okuma materyallerinde çocukların kişisel gelişimlerinin artırmaları hedeflenmektedir.

Eğitimin Sağladığı Faydalar

İlköğretim öğrencisi olan çocuklar zaten bildikleri harfleri birleştirerek okumayı öğrendiğinden gözün hareket kabiliyetinin artması sonucu bir kelime yerine kelime gruplarının görülmesi sağlanacaktır. Bu durum çocuklarda bildikleri bir etkinliğin genişletilerek zenginleştirilmesi ve başardım psikolojisi ile birlikte okul dışı hayatında da etkili olması sonucunu getirecektir.

Etkin okumayı öğrenerek;

  • Kim
  • Ne
  • Nerede
  • Ne zaman
  • Nasıl
  • Neden?

sorularının cevaplarını okuma materyalinde en kısa sürede bularak okuma farkındalıklarının artması ile birlikte okul dışında da neden- sonuç ilişkisini kısa sürede bulacaklardır.

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için cümleyi okumaya başladığında son kelimeye gelinceye kadar geçen süre kısaltıldığında yani hızlı okunduğunda çocuğun anlaması artacaktır. Anlamasının artması ile birlikte çocuğun düşünce örgüsünde meydana gelecek yeni açılımlar etkili öğrenmesinin kapılarını aralayacaktır.

Çocukların geleceklerinde gördükleri öğrenimin yanı sıra okuma becerileri ve bu becerileri gerçek yaşam koşullarına ne derece uyguladıkları etkili olmaktadır. Hızlı okuma ve anlama tekniklerinin öğrenilmesi ile günlük yaşamda karşılaşılan karmaşık okuma materyalleri de daha kolay anlamlandırılmaktadır.

Türkiye’de eğitim kurumları arasındaki kalite farkının değişkenlik göstermesiyle aynı yaş dilimindeki öğrencilerin hayata bakışı, problemleri çözebilme, hedef belirleme ve ulaşma becerilerindeki artış neticesinde özellikle merkezi sınavlarda yüksek başarı göstereceklerdir.

Eğitim süresi

Çocuklarla yapılan ‘Hızlı Okuma’ çalışmaları, 10 saatlik paket programlar şeklinde olup haftada bir ya da iki gün 1 saat şeklinde yapılmaktadır. Minimum 10 saatlik ders önerilmektedir. Öğrencinin kişisel yetkinliğine göre ders planlaması yapılmaktadır.

Sınavlara Hazırlananlar İçin Hızlı Okuma Eğitimi

Sınavlar İçin Hızlı Okuma ve Algılama eğitiminde; öğrencilerin hızlı okuması ve algılaması için basitten karmaşığa doğru etkinlik uygulamaları ile alışkanlığı özümsemesi hedeflenmektedir.

Yetişkinlere Yönelik Hızlı Okuma Eğitimi

Bilginin en hızlı alındığı yöntem olan okumanın hızlanması, hızlı okuma yaparken zihinsel esnekliğinizi artırmak, hızlı kavramanın sağlanması, etkili okumayla odaklanmanın artması, alınan bilgilerin transfer edilerek hayatla entegrasyonunun sağlanması, neden sonuç ilişkilerini hızla kurarak okuma ve düşünme örgülerini kolaylıkla ve çeviklikle çözmek. E-mail okumanın hızlanması, kavrama artışının sağlanması.

Sınavlarda Derece Yapan Öğrencilerin Özellikleri

Üniversite sınavlarında derece yapan öğrencilerle yapmış olduğum röportajlarda onları etkileyen seçimleri, çalışma stilleri gibi pek çok konuyu konuşmuştuk. Sınavlarda derece yapan öğrencilerin özellikleri neler, sınavlara nasıl hazırlanmışlar?

Read more
10 Adımda Kolaylıkla Sınav Kazanmak Nasıl Olur- IV

Lise Giriş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (LGS/YKS) her geçen gün yaklaşıyor, geliştirdiğim Mind on Metot’la kazanacağınız hızlı okuma, anlama becerileri ve sınav stratejileri ile kolaylıkla sınav kazanmak nasıl olur? Çalışmalarınızı daha sistemli ve işlevsel olması için yazdığım serinin dördüncüsü için tıklayın…

Read more
Call Now Button